Základná škola - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo
Základná škola v Slivníku je neplnoorganizovanou základnou školou so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré školský život prináša. Poskytujeme primárne vzdelávanie podľa ISCED 1 žiakom 1.-4. ročníka. Žiaci sa vyučujú v kombinácii 1.-2. ročník v prvej triede a 3.-4.ročník v druhej triede.
Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať tak, aby žiaci zažili v škole pocit úspechu a rozprávali s radosťou o živote v škole. Naši krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Partnerským a humánnym prístupom všetkých zamestnancov školy k žiakom, rodičom žiakov školy, miestnej komunite dosiahnuť výsledok – byť školou modernou, kvalitnou, komunitnou a otvorenou. Tejto skutočnosti zodpovedá i obsah vzdelávania na základnej škole v mimoškolských aktivitách, záujmových útvaroch a ostatných podujatiach školy.
Sme školou otvorenou alternatívnemu spôsobu vzdelávania, podporujeme formu "DOMÁCEHO VZDELÁVANIA" (www.domacaskola.sk), pretože si uvedomujeme, že  každé dieťa je individualita.

Aktuality zo školy

Dištančné vzdelávanie v termíne od 18.1. do 23.1.

1.ročník

Slovenský jazyk: pondelok

-          Hláska t, čítanie všetkých tvarov písmena t, čítanie slov, viet,

-          Básnička na písmeno t,

-          Šlabikár str. 83, spoločný nácvik čítania.

-          Písanie- písanka č. 3 str. 26,27

-          Dú- šlabikár str. 84

Utorok

-          Čítanie slov a viet, porozumenie textu, interpretácia a integrácia myšlienok,

-          Šlabikár str. 85.

-          Písanie –písanka č. 3 str. 28,29

Streda

-          Čítanie kartičky s písmenom t,T, čítanie slov, viet.

Písanie- písanka č. 3 str. 30,31,32

Učivo na štvrtok, piatok dopíšem v priebehu týždňa....

Matematika :

Pondelok:- súčet-rozdiel, rozklad čísla , PZ str. 71.

Utorok: číselný rad, čísla pred- za, PZ str. 72.

Streda: vzostupný- zostupný rad čísel, PZ str.73.

Štvrtok: overenie vedomostí, PZ str. 74.

Piatok: pravda- nepravda, číselná os, PZ str. 75.

Na fb sa vidíme každý deň o 14.hod. Teším sa na Vás!

2.ročník

Slovenský jazyk:

Pondelok: Tvrdé spol. D,T,N,L

-          Slová vzadu v učebnici odpísať,

-          Precvičovanie pravopisu tvrdých spoluhlások + výnimky,

-          Uč.str. 62/10,11,12   63/13, PZ str. 31/7.

Utorok: Tvrdé spol. D,T,N,L

-          Uč. str. 63/14,15,,diktát,

-          Opakujme si + slniečková úloha,

-          D.ú. : Lienková úloha, PZ str. 31/8,9.

Streda: Mäkké spoluhlásky

Šimon čistí žltý džbán + c,dz,j, ď,ť,ň,ľ

-          Uč. str. 64/2,3,4

-          D.ú.: uč. str. 64/5   PZ str. 32,33/1.

Štvrtok: Mäkké spoluhlásky –č,dž, š, ž

-          Uč.str. 65/1,2,3,4

-          D.ú.: uč.str. 65/5,6       PZ str. 33/,2,3,4.

Piatok: Mäkké spoluhlásky –č,dž, š, ž

-uč. str. 65/ 7,8,9                    PZ str. 34/1,2.

MATEMATIKA

PO: porovnávanie č. do 100- uč. str. 41/32,35,   42/37,38    PZ str. 58

UT: počítanie do 100- uč.str. 42/39,40,41,42,43      PZ str. 59

ST: počítanie do 100- uč. str. 42/44,45   43/46,47    PZ str. 60

ŠT: počítanie do 100- uč. str. 43/48,49,50,51          PZ str. 61

PIA: počítanie do 100- uč. str. 43/53,54,55,56,57    PZ str. 62.

PRVOUKA

PO: Úrodnosť pôdy- PZ str. 47,48.

ST: Rozpúšťanie látok vo vode- PZ str. 49.

PIA: Odparovanie látok- PZ str- 52.

ČÍTANIE

PO: Studená návšteva- M. Ďuríčková- uč. str. 50   PZ str- 26/1,2.

ŠTV: Snehový Hektor- K. Bendová- uč. str. 51- naučiť sa príbeh porozprávať vlastnými slovami        PZ str. 26/3,4.

Na fb sa vidíme každý deň o 08.00hod. Teším sa na Vás!

 


3. ročník –  každý deň o 08.00 hodine na FB

Pondelok: 18.1.

Slovenský jazyk – Vybrané slová po R – opakovanie

učebnica SJ str. 52/30,32 – písomne a PZ str. 31/6,7

Matematika – Zaokrúhľovanie čísel na desiatky

učebnica str. 46/1,3 d zošita a PZ str. 61

Čítanie - Dievčatko so zápalkami

Čítanka str. 51 a PZ str. 27


Utorok: 19.1.

Slovenský jazyk - Vybrané slová po R – opakovanie

učebnica str. 52/ Opakovanie s Opkom – doplňovačka, cv. 3,4 – písomne

PZ str. 32

Matematika – Zaokrúhľovanie čísel na desiatky

PZ str. 62

Čítanie – Zimná záhada, Rým, Rýmy zimy, V ľadovom zrkadle

Čítanka str. 53, 54, 55 a PZ str. 28


Streda: 20.1.

Slovenský jazyk - Vybrané slová po R – opakovanie

učebnica str. 52 – diktát a PZ str. 33

Matematika – Čas

učebnica str. 47 a PZ str. 63

Prírodoveda – Stavba tela živočíchov

učebnica str. 40


Štvrtok: 21.1.

Slovenský jazyk (slohová časť) – Inzerát

učebnica str. 31,32

Matematika - Čas

PZ str. 64

Čítanie – Pani Zima

Čítanka str. 56-58 a PZ str. 29


Piatok: 22.1.

Slovenský jazyk (slohová časť) – Opis predmetu

učebnica str. 53 a PZ 33/1

Matematika – Zhrnutie učiva – Trojciferné čísla, čas

PZ str. 65

Vlastiveda – Naša obec

učebnica str. 26,27


4. ročník – každý deň o 11.00 na FB

Pondelok – 18.1.

Slovenský jazyk – Priama reč

učebnica str. 59 a 60

Matematika – Písomné odčítanie s prechodom cez základ 10

učebnica str. 36/2,3,7 a PZ str 10

Čítanie – Kde sa vzal Osmijanko

Čítanka str. 56,57 a PZ 37


Utorok – 19.1

Slovenský jazyk – Priama reč

učebnica str. 61

Matematika – Písomné odčítanie s prechodom cez základ 10

učebnica str. 37/1,6,8 a PZ str. 11

Vlastiveda – Myjava a Trnava

učebnica str. 71-76


Streda – 20.1.

Slovenský jazyk – Priama reč

PZ str. 37

Matematika – Slovné úlohy

učebnica str. 38 a PZ str. 12

Prírodoveda – Dýchacia sústava

učebnica str. 48,49


Štvrtok – 21.1.

Slovenský jazyk (slohová časť) - Interview

učebnica str. 62

Matematika – Násobenie a delenie do 100 – Opakovanie

učebnica str. 39/1,2,3,4 a PZ str. 13

Čítanie – O načisto hlúpej krajine

Čítanka str. 58 – 60, PZ str. 38


Piatok 22.1.

Čítanie – Xaver s nohami do X

Čítanka str. 61-63, PZ str. 39

Matematika – Násobenie a delenie do 100 – Opakovanie

PZ str. 14,15

Vlastiveda – Záhorie a Malé Karpaty

učebnica str. 77-82Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky