Základná škola - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo
Základná škola v Slivníku je neplnoorganizovanou základnou školou so všetkými radosťami aj starosťami, ktoré školský život prináša. Poskytujeme primárne vzdelávanie podľa ISCED 1 žiakom 1.-4. ročníka. Žiaci sa vyučujú v kombinácii 1.-2. ročník v prvej triede a 3.-4.ročník v druhej triede.
Dominantnou úlohou a cieľom nášho snaženia je pracovať tak, aby žiaci zažili v škole pocit úspechu a rozprávali s radosťou o živote v škole. Naši krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Partnerským a humánnym prístupom všetkých zamestnancov školy k žiakom, rodičom žiakov školy, miestnej komunite dosiahnuť výsledok – byť školou modernou, kvalitnou, komunitnou a otvorenou. Tejto skutočnosti zodpovedá i obsah vzdelávania na základnej škole v mimoškolských aktivitách, záujmových útvaroch a ostatných podujatiach školy.
Sme školou otvorenou alternatívnemu spôsobu vzdelávania, podporujeme formu "DOMÁCEHO VZDELÁVANIA" (www.domacaskola.sk), pretože si uvedomujeme, že  každé dieťa je individualita.

Aktuality zo školy
ZŠ Slivník oznamuje, že v roku 2021 sa zápis do prvého ročníka bude konať elektronicky cez túto stránku  https://zsslivnik.edupage.org/register/
Prípadne po telefonickej dohode s riaditeľkou školy aj osobne. Zapísať sa bude možné počas celého apríla.
Aktuality zo školy

Elektronické prihlasovanie na zápis do 1.ročníka.
https://zsslivnik.edupage.org/register/

Od 12. 4.2021 rozhodnutím ministra školstva obnovené prezenčné vzdelávanie.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky