Verejné zverejňovanie 2017 - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné zverejňovanie 2017

Samospráva obce > Verejné zverejňovanie
Povinné zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Objednávky

Na tejto stránke sú zobrazované faktúry, objednávky a zmluvy, ktorých hodnota presiahla 1000,- €. (novelizácia zákona).
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky