Verejné zverejňovanie 2019 - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné zverejňovanie 2019

Samospráva obce > Verejné zverejňovanie
Povinné zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Na tejto stránke sú zobrazované faktúry, objednávky a zmluvy, ktorých hodnota presiahla 1000,- €. (novelizácia zákona).

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Zmluva č.12/2019 (13.12.2019)
Dodatok k Zmluve o dielo č.9-2019
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biol.rozlož.odpadu
Dohoda č.19-45-054-393
Dodatok k zmluve č.11/412106
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č.2402-2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku - Jazero n.o
Dodatok č.3 k Úverovej zmluve č.297465/2018 zo dňa 17/9/2018
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia KD - výmena dlažby
Dohoda č.19-45-054-326
Dodatok č.1 k Zmluve č.074KE220087
Dodatok č.3 - NATURPACK
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Zmluva - KRA Košického kraja
Dodatok č.2 k Úverovej zmluve č.297465
Zmluva č.146-2019
Darovacia zmluva - Stavoservis
Darovacia zmluva - AGROPODNIK SLAMOZ
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-KE-365/2019
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Zmluva o dielo č. 19029
1 -2 -3
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Zmluva o úvere č.83/004/19
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpeč. systému
1, 2, 3
Zmluva o prenájme č.237/2019
Zmluva o dielo č.485-2019-A1V
Zmluva č.6-0-2019
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o poskytnutí dotácie na zaujmové vzdelanie detí a mládeže
Zmluva o dielo - Veľké srdce


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky