Osada Birc - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Osada Birc

Obec > Osada

Na pahorku, ktorý tvoria hony Birc, Kankapotok a Oldal, leží osada pomenovaná podľa jedného z nich – Birc. Písomný prameň ju už v roku 1828 uvádza ako samotu. Tvorili ju vtedy dva domy a 16 obyvateľov. V osade sa  nachádzal kaštieľ s majerom, ktorý patril rodinám Stárajovcov  /Sztáray/ a Véčejovcov /Vécsey/. Najvýznamnejšími vlastníkmi majetkov v tejto osade boli Nandin Stáraj /Sztáray/ a Alfonz Véčej /Vécsey/. O Alfonzovi Véčejovi /Vécsey/ bolo známe, že na majeri mal okrem koní a dobytka aj chov poľovníckych psov „Hancsa“ agara, ktorými sa preslávil v celom Uhorsku.

Jedna zo starších máp osady Birc (nasa foto stara mapa)

Pred prvou svetovou vojnou kúpil celý majer s hospodárskymi budovami, inventárom a časťou pozemkov Michal Spišák z Kalše. V roku 1929 ho od Spišákovcov kúpila rodina Sabolovcov /otec a dvaja synovia/ z Boliarova. Starší syn Ján tam žil so svojou rodinou donedávna. Po mladšom synovi zostali dve dcéry, ktoré sa vydali za bratov Pavlíkovcov z Červenice.
V súčasnosti je Birc súčasťou obce Slivník. Tamojšie domy boli obnovené po druhej svetovej vojne v tvare písmena L. Osada bola napojená na elektrickú sieť až roku 1962. Jej obyvatelia boli a sú slovenskej národnosti. Pracovali ako roľníci či želiari na majeri zemepánov. Po druhej svetovej vojne boli samostatne hospodáriacimi roľníkmi, neskôr pracovali v JRD a ŠM, časť na železnici. K 31. 12. 2010 žilo v osade Birc 15 obyvateľov. V osade sú tri obývané domy , v ktorých žijú samostatne hospodáriaci roľníci.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky