Obecný úrad - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecný úrad

Samospráva obce

OÚ-Slivník, Hlavná 9, 076 12 Kuzmice
Telefón: 056 6791309
Fax: 056 6687280

zamestnanci obecného úradu:

Katarína Nováková -
referentka účtovníctva
Mária Topolčányiová
- referentka daní a poplatkov, pokladnička


úradné hodiny:
Pondelok:
08.00-12.00/13.00-16.00
Utorok:
08.00-12.00/13.00-16.00
Streda:
08.00-12.00/13.00-17.30
Štvrtok:
08.00-12.00/13.00-16.00
Piatok:
08.00-12.00

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 16 Obecný úrad
1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
2. Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,
b) zabezpečuje odborné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky