O nás - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Inštitúcie > Školstvo > Materská škola
Aktuality zo škôlky

Riaditeľstvo Materskej školy v Slivníku, Parádna ulica 202, po dohode so zriaďovateľom – Obcou Slivník a v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009

 

 

 

určuje

 

 

zápis detí do Materskej školy v Slivníku

pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:

7. mája 2020 a 11. mája 2020  v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola, Parádna ulica 202, Slivník

 

 

 

 

K zápisu je potrebné predložiť:

  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

  • prefotený preukaz dieťaťa (poistenca)

  • prefotený rodný list dieťaťa

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky