O nás - Obec Slivník - oficiálna stránka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

Inštitúcie > Školstvo > Materská škola
Aktuality zo škôlky


Riaditeľstvo Materskej školy v Slivníku, Parádna ulica 202, po dohode so zriaďovateľom – Obcou Slivník a v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009


 


 


 


určuje


 


 


zápis detí do Materskej školy v Slivníku


pre školský rok 2019/2020 nasledovne:


 


Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:


Od 30. apríla 2019 do 31. mája 2019 v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.


 


Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:


Materská škola, Parádna ulica 202, Slivník


 


 


 


 


K zápisu je potrebné predložiť:


  • písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

  • prefotený preukaz dieťaťa (poistenca)

  • prefotený rodný list dieťaťa

  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie


Materská škola
Parádna ulica 202
07612 Slivník

Tel: +421566791375
E- mail: ms.slivnik202@gmail.com

Všeobecné informácie:

  • Školský vzdelávací program
ku stiahnutiu tu

  • Školský poriadok
ku stiahnutiu tu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky